Newsletter

POBIERZ DARMOWE E-BOOKI
i zapewnij sobie dostęp do informacji na temat systemów zarządzania jakością ISO 9001.


Zapisz się na
CAŁKOWICIE DARMOWY

newsletter.

 Zgadzam się z politykąprywatności
Strefa Pełnomocnika

Polityka jakości

Polityka jakości – to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością oraz pożądaną pozycję przedsiębiorstwa w odniesieniu do klientów i konkurencji.


Norma terminologiczna ISO 9000 podaje taką oto definicję:

 

3.2.4   Polityka jakości

ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo

 UWAGA 1       Zazwyczaj, polityka jakości jest spójna z całościową polityką  organizacji i stwarza ramy do ustanowienia celów dotyczących jakości.

 UWAGA 2     Zasady zarządzania jakością podane w niniejszej normie  międzynarodowej mogą stanowić podstawę do ustanowienia polityki   jakości.

 

 

Punkt 5.3 normy ISO 9001 mówi:


5.3 Polityka jakości

Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że polityka jakości:

a)       jest odpowiednia do celu istnienia organizacji,

b)       zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,

c)       tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości,

d)       jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji, i

e)       jest przeglądana pod kątem jej ciągłej przydatności.

 

Spróbujmy wyjaśnić poszczególne wymagania:

 

Polityka jakości:

 

a) jest odpowiednia do celu istnienia organizacji

 

Polityka jakości powinna wyrażać to, co należy do właściwego, zasadniczego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli więc zdefiniujemy politykę jakości, nie pasującą do zasadniczej kompetencji przedsiębiorstwa, wówczas nie osiągniemy praktycznie nic, poza pozorami i czasami ładnie brzmiącą, ale pustą deklaracją.

Nie powinno być tak, ze dany tekst polityki jakości będzie pasował do każdej firmy. Musi ona być indywidualna tak, aby odnosiła się do danej firmy (lub przynajmniej obszaru działalności).

To często spotykany błąd – polityka jakości bez wyrazu, nijaka, rozemłana i pustosloganowa.

 

Jak można to zapewnić?

Np. formułując dosyć abstrakcyjnie, ale jednocześnie wyraziście cel odnośnie wyrobu przedsiębiorstwa, np. tak:

„Zamierzamy zaoferować naszym klientom budowę domów wg indywidualnych projektów, z prefabrykowanych elementów, w technologii suchej, ze stałym terminem wykonania i po stałej cenie i na najwyższym poziomie jakości”.

Takie zdanie obejmuje wszystkie wyroby przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli nie da się ująć abstrakcyjnie wszystkich wyrobów w jednym zdaniu, trzeba dokładniej przyjrzeć się gamie wyrobów.

 

 

 

b) zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością

 

To stosunkowo łatwo zrealizować, np. poprzez zawarcie w polityce jakości zdania „Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością”.

Często zdarza się, że w polityce nie ma tego zobowiązania, co jest formalnym niespełnieniem wymagań normy.

 

 

 

c) tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości

 

Polityka jakości to swoista deklaracja na zasadzie „chcemy być piękni, młodzi i bogaci”. Ta ogólna i abstrakcyjna deklaracja w polityce powinna być jednak wyraziście sformułowana – w odniesieniu do strategicznych zamierzeń firmy.

Nasz wcześniejszy przykład:

„Zamierzamy zaoferować naszym klientom budowę domów wg indywidualnych projektów, z prefabrykowanych elementów, w technologii suchej, ze stałym terminem wykonania i po stałej cenie i na najwyższym poziomie jakości”

 

będzie potrzebował uszczegółowienia w celach jakości. A cele jakości muszą wynikać (i być powiązane) z ogólną deklaracją polityki.

Często spotyka się zbyt szczegółowe polityki jakości, które same w sobie mają już b.precyzyjnie podane cele. Nie jest to błąd, ale wtedy polityka:

- jest zbyt obszerna i tym samym trudniej zrozumiała przez pracowników

- wymaga częstych zmian, gdy cele szczegółowe zostaną osiągnięte

 

Metodę powiązania polityki i celów jakości znajdziesz TUTAJ.

 

 

 

d) jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji

 

Polityka to swoiste „wyznanie wiary” odnośnie jakości w firmie. Oczywistym więc jest fakt, że powinny ją znać wszyscy pracownicy: od najwyższego do najniższego szczebla.

Nie wystarczy umieszczenie polityki na ścianie w sekretariacie – trzeba ją przedstawić ludziom i omówić.

Prawdziwą zaletą dobrej polityki jakości jest jej zwięzłość i użycie powszechnie znanego sloganu firmowego. Taką politykę wszyscy pracownicy będą pamiętać – bo na co dzień będą ją używać.

 

 

 

e) jest przeglądana pod kątem jej ciągłej przydatności

 

Firma nie działa w oderwaniu od zmieniającego się rynku, klientów, konkurencji, przepisów prawa itd. Koniecznym jest analizowanie tych zmian oraz zmian zamierzeń firmy odnośnie jakości. Analiza ta może spowodować potrzebę zmiany polityki jakości. Jeśli tak, to:

- sformułuj nową, adekwatną do potrzeb politykę jakości

- wycofaj starą i przekaż pracownikom i zainteresowanym stronom (np. klientom, dostawcom, jednostce certyfikującej) nową politykę

- omów, przeszkol pracowników z treści nowej polityki jakości i jej wpływu na firmę.

 

 Podsumowując:

 

Polityka jakości może określać:

  • Pożądaną pozycję przedsiębiorstwa w odniesieniu do klientów i konkurencji [obowiązkowo]
  • Ogólne cele związane z jakością [obowiązkowo]
  • Zasady postępowania w zakresie jakości dla pracowników
  • Priorytety z zakresie jakości
  • Poziom wymagań jakościowych
  • Formy współpracy z klientem
  • Skalę i metody oceny jakości
  • Zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia SZJ [obowiązkowo]

 


 

Zdefiniuj swoją własną politykę jak w poniższym przykładzie. Przedstaw ją swoim pracownikom.

Jeżeli pracownicy będą ją krytykować, zmień definicję, ponieważ najprawdopodobniej nie nadaje się ona do celu, któremu ma służyć. Spróbuj to zrobić wspólnie, tłumacząc o co chodzi w polityce jakości i po co się ją formułuje!

 

Przykład poprawnie sformułowanej polityki jakości.

 

 

Polityka jakości

 

Firma „ABC” działa w szeroko pojętym obszarze doradztwa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pozyskiwania, promowania i obsługi funduszy pomocowych UE.

 

Chcemy pomagać naszym klientom znaleźć korzystne rozwiązania organizacyjne i finansowe.

 

Identyfikujemy i dostarczamy pojawiające się na rynku instrumenty do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i doskonalenia ich metod działania oraz wskazujemy dla nich nowe źródła finansowania.

 

„ABC” w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:

- dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych klientów

- klient czuje się przez nas kompleksowo i komfortowo obsłużony

- dobieramy i szkolimy pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań

 

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000.

 


----------------------

 

Przykład polityki, która jest niespecyficzna, tzn. nie ma charakteru indywidualnego, a jej tekst pasuje do każdej (czyli żadnej) firmy. Jest to „nowomowa”, której nikt nie zrozumie. Trudno mówić o stworzeniu podstawy przez taką politykę do ustanowienia celów jakości.

 

Polityka jakości

 

Mając pełną świadomość, że sukces firmy zależy głównie od spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz ich zadowolenia, przyjmujemy niniejszą politykę jakości.

Wszystkie przyjęte przez nas zobowiązania traktujemy poważnie i realizujemy je spełniając wszelkie wymagania z nimi związane.

Realizacja wymagań oraz utrzymanie pełnego zaufania klientów jest możliwa dzięki dobrze wyszkolonej, zorganizowanej i zaangażowanej załodze.

Stale podwyższamy jakość naszych wyrobów. Wysoka jakość zapewni nam dobrą pozycję rynkową i sukces finansowy.

Zwiększamy skuteczność naszego działania poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do znajomości i przestrzegania niniejszej polityki.

Polityka jakości jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Czy stać Cię, żeby nie mieć 2 wyjątkowych e-booków?


         Audyt
     wewnętrzny
      systemów
     zarządzaniaoraz

 
   Komunikacja
       w świetle
       wymagań
       ISO 9001
OBIE POZYCJE
ZA DARMO
PRZY ZAPISANIU SIĘ
NA NEWSLETTER
 


Jak sprawić, żeby w Twojej firmie każdy znał swoje obowiązki, obieg dokumentów był jasny, sprzedaż rosła a reklamacje spadały?

    TO PROSTE:

WYPEŁNIJ FORMULARZ !!!Newsletter

POBIERZ DARMOWE E-BOOKI i zapewnij sobie dostęp do informacji na temat systemów zarządzania jakością ISO 9001.
Zapisz się na
newsletter CAŁKOWICIE ZA DARMO.

 

 Zgadzam się z polityką prywatności